Salon International d'Art de Sarria
Forum
Danielle Le Bricquir Témoignages de solidarité  
Qui sommes nous
ARCHIVES 2008-2009-2010-2011 Salon d’Automne 2011 à Paris Contact Actualités Art Mysiart Asilva Anxeles Penas García Alain Moreau Khedija Ennifer-Courtois Sylvie Koechlin Françoise Galle Martin Reyna Myriam Delahoux Sandrine Aléhaux Jérôme POUMES Neuville Salon de Magny Danielle Le Bricquir Sylvie Demay  
Salons 2005/2006/2007
Exposition 2005
Sculpture
Expositions 2006
Sculpture Peinture
Expositions 2007  
Salon 2008
Carte blanche à L’Espagne.
Les artistes galiciens invités à Paris
Les partenaires à Sarria
Les partenaires officiels Ils ont écrit Le Salon d’Automne du Grand Palais Les artistes
Expositions en Espagne
Sculpture Peinture Gravure Photographie Art Mural
Albums photos des expositions espagnoles
Album photos : Sarria, Couvent de la Merced Album photos : Sarria, l’Antigua Prison Album photos du Cloître de l’Abbaye de Samos Album photos de Portomarin Album photos de O’Cebreiro
Catalogues des expositions espagnoles
Catalogue général à télécharger
Revue de Presse
Sur le web
 
Salon 2009
Album photos du Salon d’Automne de Paris - Porte de Champerret
Album photos du vernissage du Salon d’Automne de Paris - Porte de Champerret Album photos : balade dans l’exposition Le déballage et l’installation
Catalogue des expositions de Sarria, Samos et Santiago.
Catalogue des expositions en Espagne.
Albums photos
Sarria - Déballages... Sarria - L’équipe au travail Sarria : scénographie évolutive Samos Saint-Jacques, Conxo en montage
Les partenaires
Les partenaires officiels
Ils ont dit
Noël Coret , Ecrivain d’Art Président du Salon d’Automne de Paris José Díaz Fuentes Presidente del Centro Unesco de Sarria Comisario de la Exposición Anne-Michelle Vrillet dite Mina, Peintre-plasticienne. Concha D’Olhaberriague : ESCULTURA Y RAZÓN VITAL
Revue de presse
Sur le Web
 
Salon 2011
L’appel à candidature et règlement du Salon 2011
Formulaire de présentation de dossier 2010 L’appel à candidature 2010 en ligne début décembre 2009
articles revue de presse
BARREIROS EL PROGRESO LE 26 07 2011 EL PROGRESSO 31_07_2011 EL PROGRESSO 31_07_2011 EL PROGRESSO DU 23 JUILLET 2011 EL PROGRESSO DU 24 JUILLET 2011 EL PROGRESSO DU 26 JUILLET 2011
ILS ONT DITS Règlement du Salon d’Automne à Sarria REGLEMENT DU SALON INTERNATIONAL d’AUTOMNE-SARRIA NORMATIVA DEL SALÓN INTERNACIONAL DE OTOÑO-SARRIA 2011 NOS PARTENAIRES REVUE DE PRESSE - REVISTA DE PRENSA ALBUM PHOTO CONVENTION UNESCO  
Biennale 2013
Concours "Diaz Fuentes" d’affiche de la biennale 2013 Reperes video pour les artistes - Puntos de referencia de vídeo para artistas  

Ils ont écrit


2.José Diaz Fuentes, Commissaire de l’Exposition. - 3.CNFAP : Denise Bigot - M.Baroni - 4. Monique Baroni - 5. Ina Kniuriene, Ambassade de Litunie - 6. Montmartre en Europe - 7. Claudio Garrido Martínez.Alcalde de Sarria. - 8.fr. José Luis Vélez Álvarez - -9. Roman Garcia Varela.


1. José Díaz Fuentes e o Salón de Outono de París

Ramón Villares (Presidente do Consello da Cultura Galega)

O Grand Palais de París, erixido con motivo da Exposición Universal de 1900, representa a modernidade. Esta imponente arquitectura, situada nos Campos Eliseos, ilustra a conquista das estruturas e tipoloxías arquitectónicas e a revisión e actualización das ideas estéticas de comezo dun novo século, concitando un incuestionable poder simbólico de avance e cambio. Construído dentro dos parámetros estilísticos do Eclecticismo, resultou enormemente revolucionario pola súa intelixente combinación de elementos estruturais e pola plasmación da hibridación crítica e contemporánea das ideas estéticas dese momento, converténdose nun dos emblemas da innovación no seu tempo.

Erixido para a conmemoración, para a colectividade, para os cidadadáns, neste edificio celébranse exposicións de diversa tipoloxía e actos excepcionais que pretenden reflectir unha distinción desde o coñecemento e a cultura. Os interiores do Palais de Paris, de considerable altura e heteroxeneidade espacial, fixeron posible a celebración de diferentes actos culturais ao longo da súa cumprida e sempre referencial historia arquitectónica e institucional. Unhas das iniciativas máis recoñecidas e aplaudidas que se desenvolven de forma anual, case desde o comezo da súa programación, é o Salon d’Automne de Paris (Salón de Outono de París).

As estancias do Salón, que serviron de proxección dunha clara vertente artística eclecticista, actuaron porén de retrato e escenario dunha creación artística en tránsito, rupturista e evolutiva, acollendo os novos pulsos de vangarda que revolucionaron os comezos do século XX, desde as tendencias dos Fauvistas, con Matisse e Vlaminck, até as paisaxes construídas de Cezanne, pasando por unha revisión e actualización dos postulados do postimpresionismo. A realización do Salón, con máis de cen anos de existencia, desenvólvese dentro dunha convocatoria aberta e plural propia deste tipo de iniciativas, e rexistra os cambios artísticos, sempre fluctuantes e heterodoxos, dun tempo e dunha cultura.

Unha das particularidades que mellor definen o Salón é o seu espírito cosmopolita e plural. Deste xeito, dentro da súa programación sobresae a selección de artistas, figurando sinaturas moi importantes ao lado de autores noveis, de diferentes nacionalidades, conxugando a identidade internacional, o que é exemplo da vontade conciliadora deste proxecto. Na selección de participantes no Salón de Outono destacan, dun xeito especial, diferentes artistas españois, moitos deles residentes en París, o que pon en evidencia ese vencellamento cómplice e afectivo coa cidade e coa colectividade artística que se deu ao longo do século XX.

Diversas obras seleccionadas en numerosas edicións son da autoría de José Díaz Fuentes, coñecido artista nacido en Sarria en 1940 e que se instala en París en 1970, cidade na que reside e traballa na actualidade. A súa ampla traxectoria artística vén definida por unha linguaxe orixinal e pola diversidade de campos creativos, sempre complementarios, que van desde a escultura e o debuxo até a realización de proxectos no espazo público, como a obra instalada nas inmediacións da Facultade de Económicas da Universidade de Santiago de Compostela, A Medusa da cidade de Lugo, ou intervencións de carácter urbanístico nas prazas de Pontedeume, entre outras moitas realizadas para diferentes localidades francesas.

Unha das principais actuacións de José Díaz Fuentes, como membro da Sección de Escultura do Consello de administración do Salón d’Automne de París —e profundando no seu coñecido carácter divulgativo e promotor— foi a proxección cara ao exterior do Salón levando a súa presenza a diversas cidades de Europa. Deste xeito, e apoiándose no seu labor como director do Centro da Unesco en Sarria, ofreceu a posibilidade única de gozar das obras do Salón na súa localidade natal, proxecto que vén realizando desde o ano 2005. Grazas á súa intervención como promotor do Salón podemos visitar parte das obras seleccionadas tamén na edición deste ano —todas elas de distintas nacionalidades e heteroxeneidade artística—, instaladas nun espazo expositivo tan senlleiro como o claustro do convento da Madalena de Sarria, uníndose así as diversas plasmacións da modernidade nun diálogo creativo e histórico.

A presente edición de 2008 permitiralle ao público achegarse, de novo, ao territorio da creación contemporánea actual, converténdese nunha magnífica oportunidade para medir e analizar a arte desde unha perspectiva internacional e interdisciplinar, como concreción dunha paisaxe plural e como instrumento para entender e retratar a sociedade na que vivimos dende un panorama máis diverso e dialogante. Coa celebración do Salón en Sarria trasládase ao plano expositivo a imaxe do tránsito, das pasaxes e, en definitiva, da peregrinaxe : a experiencia de coñecemento das diversas latitudes e culturas, perfectamente ilustrada nunha mostra pensada e argumentada A través do camiño, título da presente edición.

A exposición do Salón en Sarria serve de punto de encontro desta realidade itinerante e diversificada, unha estrutura aberta á creación contemporánea e á sociedade que demanda e dialoga novos encontros, novas plataformas de expresión. Un cruzamento que recupera a vontade do camiño, como canle de entrada da modernidade, de novas ideas. Nesta nova edición, José Díaz Fuentes, o seu principal artífice, envorca olladas anovadas e enriquecedoras no devir da creación galega, nunha reunión coa cultura contemporánea europea e nunha viaxe de peregrinación de ida e volta.

O artista Diaz Fuentes mora en París pero non se esquece da sua terra de nación, que é Sarria. Unha vila que, por ser un dos pasos do Camiño de Santiago, tivo desde o principio da sua existencia unha relación de privilexio coa cultura galega, que é como decir a cultura europea, pois no itinerario cultural do Camiño así se formou. E un dos seus fillos ilustres, que se deslocou ao quilómetro cero do Chemin de St.Jacques, na beira esquerda do rio Sena, retorna na sazón do verán cun fardel de riqueza artística e cultural que faría as delicias de calquera cidade europea. A vila de Sarria, que ten sido berce de ilustres devanceiros, pode estar fachendosa de fillos como Diaz Fuentes quen, ao contrario do que acontece con frecuencia, dá no canto de pedir, achega no canto de expoliar, pregoa a sua orixe galega e sarriana no canto de negala. Os meus parabéns ao artista e á terra que o viu nacer.

PDF - 11.5 ko
Préface de Monsieur Ramón Villares (Presidente do Consello da Cultura Galega) à télécharger

Haut de Page


2. Diaz Fuentes, Commissaire de l’Exposition.

Pour sa quatrième édition, le Salon d’Automne de Paris (Grand Palais), va arriver par les montagnes mythiques du Cebreiro, halte célèbre et entrée hautement symbolique de notre Galice intérieure.

Ce Salon innove, cette année en étendant son emprise au long du Chemin de Saint-Jacques sur cinq nouveaux points d’ancrage : outre Cebreiro, des œuvres seront présentes à Triacastela, à l’Abbaye de Samos, à Paradela et à Portomarin ainsi que, bien entendu, à Sarria, où comme les années précédentes, le Couvent de la Merced et l’Ancienne Prison accueilleront une grande partie des œuvres.

Ce parcours géographique sera un intérêt supplémentaire pour la découverte de l’ensemble de l’exposition et des lieux prestigieux qui l’abriteront.

Cent soixante-dix artistes venus de toute l’Europe, y compris les pays de l’Est, seront présentés. Parmi eux, bon nombre de Galiciens, ainsi que des artistes d’Amérique du Sud et d’Extrême-Orient, constituent un ensemble d’une grande richesse et diversité. Le Salon 2008 a cherché la variété non seulement dans la nationalité des artistes, mais aussi dans les techniques et les matériaux utilisés, tout en maintenant la diversité des modes d’expression : sculpture, peinture, photographie, gravure, art mural…

Tous les participants connaissent l’importance et de développement du Chemin de St Jacques, dont le renouveau d’intérêt a été consacré par les Institutions Internationales, UNESCO et Conseil de l’Europe ainsi que par la Xunta de Galice et d’autres institutions galiciennes depuis de .nombreuses années.

Récemment, une confirmation de cette reconnaissance officielle a été apportée au plan international par la création d’un Centre UNESCO à Sarria. A travers ce centre Sarria peut donc établir des échanges avec le monde entier. L’extension territoriale du Salon d’Automne en 2008 constitue un premier pas de cette ouverture au monde et du rayonnement multiforme qui s’amorce par de nombreuses activités annexes.

En premier lieu, mes remerciements vont aux artistes pour la confiance qu’ils m’ont accordée et dont l’effort considérable, intellectuel et matériel pour participer à cet événement par la création d’une œuvre inédite et son expédition, mérite d’être salué largement . Ensuite , je tiens à remercier chaleureusement l’UNESCO et son Secrétaire Général de la Commission Espagnole, Monsieur José-Antonio de Mesa Basan, dont la soutien sans faille nous est précieux, La Xunta de Galicia, La Conseillerie de Culture et Industrie, La Direction Générale de Tourisme, Xacobeo, La Deputation de Lugo, Les Maires de Sarria et de toutes les communes qui participent à l’exposition, Padre Prieur de l’Abbaye de Samos, Padre le Comendador du Couvent de la Merced de Sarria.

Évidemment, toute cette action et ce déploiement d’énergies n’ont pu avoir lieu que grâce à la compréhension et à la confiance que le Président du Salon d’Automne, Monsieur Noël Coret, et le Comité du Salon ont manifestées à mon égard.

Qu’ils en soient profondément remerciés.

Haut de Page

PDF - 8.2 ko
Préface de Monsieur José Diaz Fuentes, commissaire du Salon d’Automne à Sarria à télécharger.

3. Conseil National Français des Arts Plastiques

Comité National Français de l’aiap

Association Internationale des Arts Plastiques auprès de l’UNESCO

Un regard sur l’Art, l’Espace, la Mémoire, le Monde et l’UNESCO

Le chemin de Compostelle, chemin de la Mémoire, de la pensée, des mouvements de l’âme et de l’esprit, jalonné des relais de ceux qui cherchent la sérénité dans la prière, invite aujourd’hui en amitié ceux qui cherchent l’accomplissement de leur art. Dieu est-il un artiste ? Certes oui, puisqu’il est « tout », mais il a laissé à chacun de nous une part de création. « Les yeux regardent, le cœur médite » (extrait d’un texte biblique).

L’Unesco œuvre pour la liberté de la création mais surtout pour l’accord entre les hommes. Elle invite à une communion fraternelle entre les pays membres par des dialogues et des expositions où des artistes peuvent librement s’exprimer. Tout artiste, où qu’il soit dans le Monde, n’existe d’abord que par ses œuvres. Le Comité National Français de l’Association Internationale des Arts Plastiques auprès de l’Unesco a répondu avec bonheur à l’invitation de José Diaz Fuentès, Président du Centre Unesco de Sarria à participer à cette belle idée du Chemin de Compostelle qui est en accord parfait avec l’esprit des recommandations du Programme de l’Unesco établit dans sa dernière Conférence Générale.

Les artistes plasticiens vous proposent un art très contemporain dans un espace ancien, architecture chargée d’histoire, illustrant ainsi la pérennité de la pensée et de la démarche toujours vivante des artistes plasticiens.

Denise Bigot Présidente du Comité National Français de l’AIAP/Unesco

9,11 rue Berryer – 75008 – PARIS – Tél : 06 30 38 00 06 - http.//www.cnfap-artsplastiques.org

e.mail : denise.bigot@wanadoo.fr Association régie par la loi du 1.7.1901

PDF - 173.3 ko
Préface de Madame Denis.e Bigot, présidente du Comité National Français de l’AIAP

Haut de Page


4. Dans ces temps difficiles où il y a confusion des valeurs dans le monde où guerre, violence, chômage, misère sont omniprésents, parler Art parait secondaire et pourtant tous les arts sont un langage universel qui rapproche l’Humanité et chacun, acteur ou spectateur participe à cet univers sensible, à la nature, à la beauté avec sa tenacité et son profond enthousiasme.

José Diaz Fuentes a su créer et organiser cet échange culturel France Espagne. Qu’il en soit vivement remercié.

M.Baroni 5 rue de l’Ambroisie 75012 Paris

PDF - 6.9 ko
Préface de Madame Monique Baroni

Haut de Page


5. Monsieur,

J’ai l’honneur de vous adresser cette lettre en soutien à la présentation d’artistes lituaniens au comité de sélection du Salon d’Automne de Sarria.

Je trouve personnellement, et également en tant que représentante de la Lituanie en France, que la présentation des œuvres des artistes lituaniens au Salon d’Automne serait très enrichissante et intéressante pour le public du salon, lui permettant de découvrir la Lituanie, et de percevoir le rapprochement européen par le biais artistique.

Je tiens à exprimer encore une fois notre soutien à ce projet, et j’espère que notre collaboration sera durable et fructueuse.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Ina KNIURIENE ,Attachée culturel

PDF - 106.3 ko
Préface de Madale Ina Kniuriene, attachée culturel de l’ambassade de Lituanie en France.

Haut de Page


6. Renouer avec son histoire pour bâtir ensemble l’avenir, c’est bien de cela dont il est question.

Le « chemin » est le trait d’union d’une Europe que les hommes ont martyrisée. Apprendre à se connaitre en faisant devoir de mémoire, apprendre à regarder le regard de l’Autre, apprendre à se tourner vers une nouvelle identité Européenne, c’est l’ultime but de cette extraordinaire synergie artistique.

C’est avec fierté que Montmartre en Europe participe à l’élaboration de cette aventure.

A-M Vrillet Chargée de mission pour Montmartre en Europe

PDF - 34.7 ko
Préface de Montmartre En Europe

Haut de Page


7. El día 15 de agosto del año 2005, se inauguró la I Edición del Salón D´Autonne Grand Palais de Paris en la Casa de la Cultura de la villa de Sarria, con una exposición de arte contemporáneo, que nos brindó la ocasión de asomarnos al mundo artístico más vanguardista tanto en pintura como en escultura.

Esa I Edición del Salón D´Autonne de Paris en Sarria, constituyó un importante hito, ya que este Salón fundado en el año 1903, con el objetivo de impulsar el arte moderno en todas sus disciplinas artísticas, fue la primera vez que concedió permiso para mostrar obras fuera de su sede natural de París.

Este importante hecho no fue fruto de la casualidad, sino que fue consecuencia del empeño y la constancia del artista y escultor Sarriano afincado en París, José Díaz Fuentes, que consiguió, junto con el apoyo y la complicidad de la UNESCO, la autorización necesaria para exponer en Sarria, una selección y una muestra internacional de autores y obras de la expresión artísticas más moderna.

El éxito de esta I Edición, y el permanente y eficaz trabajo de José Díaz Fuentes, hizo posible la II y la III Edición de esta muestra artística, que con la incorporación de nuevos e importantes artistas y países, hizo pequeño el inicial salón de exposiciones de nuestra Casa de la Cultura y obligó a un traslado forzoso, aunque mejorando de forma considerable el marco del mismo, al Convento de la Merced, y su complementación con la antigua Cárcel Comarcal, prueba inequívoca de su gran relevancia.

Por eso ante esta próxima IV Edición del Salón D´Autonne Grand Palais de París, la villa de Sarria, como eje y corazón del Camino de Santiago, que desde hace mucho tiempo ha recibido los más importantes flujos culturales europeos y universales, vuelve un año más a convertirse en el referente cultural de la expresión artística más moderna, que reúne en esta exposición a 125 autores tanto nacionales como europeos y del otro lado del Atlántico, constituyendo un importante evento cultural y vía de expresión y comunicación entre los ciudadanos y los territorios, y con esta exposición internacional, Sarria quiere reivindicar sus valores de tolerancia, solidaridad y libertad. Desde el Concello de Sarria, como institución pública, queremos asumir el deber y el compromiso de dar oportunidades a las artes plásticas contemporáneas, que son la base de los parámetros estéticos y culturales del futuro.

Esta IV Edición es un buen ejemplo y una magnífica oportunidad para asomarse al mundo artístico moderno, y todo ello, gracias a la colaboración que nos brinda el Salón D´Autonne Grand Palais de Paris, así como la colaboración de la UNESCO, y sobre todo a José Díaz Fuentes, que un año más y como alma mater de esta importante exposición, es quien tan magníficamente la organiza y la dirige. Y por supuesto y sobre todo, a tod@s l@s artistas que nos brindan sus obras y sus nombres y que han hecho posible las tres ediciones anteriores y hacen posible esta IV exposición. A tod@s ell@s nuestro reconocimiento y agradecimiento.

Claudio Garrido Martínez.Alcalde de Sarria.

PDF - 8.2 ko
Préface de Monsieur Claudio Garrido Martínez.Alcalde de Sarria.

Haut de Page


8.

El Salón de Otoño en el Monasterio de Samos

Es para nosotros una alegría y una satisfacción poder participar en este evento tan importante que es el Salón de Otoño de París, y abrir las puertas de nuestro milenario Monasterio de Samos a la exposición de tan rico y variado conjunto de obras artísticas de destacados pintores y escultores de toda Europa.

Los monasterios siempre han sido lugares de encuentro, de difusión, de diálogo y de producción del arte a través de los siglos. En todo lo que constituye un monasterio vemos plasmado el arte ; desde los propios edificios monásticos como son la Iglesia, los claustros, la biblioteca, los retablos, esculturas, murales, lienzos, orfebrería, vestimentas litúrgicas, libros corales y miniaturas donde se perpetúan los estilos artísticos como son Prerrománico, Románico, Gótico, Renacentista, Barroco, por mencionar algunos. Tenemos presente las obras de grandes escultores como Francisco de Moure o José Ferreiro. También a importantes muralistas como lo son José Luis Rodríguez, Juan Pares o Enrique Navarro, y un sinfín de anónimos escultores, pintores, orfebres y miniaturistas. Un monasterio es como una exposición de arte permanente.

La riqueza humana, espiritual y artística de los monasterios la vemos presente en sus monjes, en arquitectos como lo fue fray Juan Vázquez, que diseñó la fuente barroca de las Nereidas y la equilibrada iglesia abacial. También lo vemos en grandes escritores y filósofos como el P. Benito Jerónimo Feijoo con sus obras Teatro Crítico Universal y Cartas Eruditas. Además, tenemos otros humanistas e ilustrados como el Abad Alejandro Sarmiento de Sotomayor, el P. Martín Sarmiento ; historiadores como el P. Plácido Arias y el P. Maximino Arias Cuenllas ; restauradores como el P. Pedro de la Portilla y tantos otros. La belleza artística del monasterio es compartida por la belleza paisajística de su entorno. Nos encontramos rodeados por los valles pintorescos del río Sarria, con sus meandros y riachuelos, llenos de espesura, sus corredoiras, sus prados y senderos, todo habla de la obra del Creador y de la colaboración de las criaturas.

Si además, se une la posibilidad de expresar en sus claustros, lugar donde pasan anualmente miles de peregrinos y turistas, y en ellos poder admirar y contemplar exposiciones como las del Salón de Otoño de París, que enriquecen, forman y ayudan a los visitantes que las contemplan, es para nosotros un motivo de honor y gran satisfacción. De esta manera sigue siendo este monasterio en el Camino de Santiago, ruta de peregrinación espiritual e itinerario cultural de Europa, lo que siempre fue, un lugar donde se encuentran la fe y la cultura, entre los hombres que peregrinan y el arte que habla y que muestra la vida de esos hombres a través de la vivencia de los artistas.

Muchas gracias por poder participar de este proyecto del Salón de Otoño de París, al Centro Unesco de Sarria, y a todos los que con su ayuda y colaboración lo hacen posible. Mucho ánimo y que continúe esta labor excepcional para nuestra cultura de Galicia y para la de todo el mundo.

fr.

PDF - 9.2 ko
Préface de Frère José Luis Vélez Álvarez, OSB. Prior de Samos.

Haut de Page


9.

EL SALÓN DE OTOÑO DE PARÍS EN SARRIA

Para los adolescentes de mi época, París era una ciudad mágica, que anhelábamos conocer.

Era la ciudad de la Catedral de Notre-Dame, del Palace de Luxemburgo, del Louvre, de la Torre Eifffel, del Arco de Triunfo, de los Campos Elíseos, de Place Vendôme, del cementerio del Padre Lachaise, de la Sorbonne, de Montmartre, de Place Pigalle, del barrio de Montparnasse, del Latino, de las “caves de Saint Germain des Prés”, y, singularmente, de la “Belle Epóque”, de nuestra guapísima paisana Carolina Otero, de Mistinguette, del “Moulin Rouge”, del “Chat-Noir” y del Café “Les Deux Magots”, donde mantenían una tertulia cotidiana Albert Camus y María Casares con otros intelectuales y artistas en los años cincuenta y sesenta del siglo pasado. También, de Brigitte Bardot, de la que todos los muchachos de entonces estábamos enamorados. He tardado demasiado en conocer esa ciudad. Es cierto que he visitado el sur de Francia con frecuencia, tanto el país vasco-francés, como el catalán, en mis años mozos, especialmente por mi afición a la cinematografía, vedada entonces por la censura de determinadas películas en España ; Biarritz, San Juan de Luz y Bayona, de una parte, y Canet-Plage y Perpiñan, de otra, saben de mi presencia en sus salas de cine, cafés y restaurantes. También, he recorrido, en un viaje en automóvil, acompañado por mi esposa, la Costa Azul, y me impresionó la maravilla de sus paisajes, sus villas, y, en definitiva, unos lugares donde se concentraba el “glamour” mundial.

Pero no era lo mismo.

París es diferente.

Con frecuencia, recuerdo cuando, al final la película “Casablanca”, el protagonista, Humprey Bogart, le dice a su amante, Ingrid Bergman, ante el desenlace de su relación sentimental, y como un alivio a la tristeza de ambos, la frase de “siempre nos quedará París”. El guionista fue certero. Al fin llegué a París, cuando la treintena de mis años estaba a punto a agotarse, y quedé entusiasmado. Superaba con creces lo que me imaginaba. He vuelto a París en muchas ocasiones y siempre me asombraba algo novedoso : un monumento, una calle, una fuente, unos jardines, una tienda, un escaparate, una galería o un rincón cualquiera investido de “caché”.

París es una maravilla.

Un amigo sarriano, el Procurador de los Tribunales Manuel Somoza Castro, en una de nuestras innumerables conversaciones, me dijo que si fuera una persona adinerada, sin duda fijaría su residencia en París ; yo le pregunté : “¿y por qué no en New York ?”, y Manolo me respondió : “nosotros, por nuestra cultura, tenemos que vivir en Europa, y dentro de ella, el rango comienza en París”.

Manolo Somoza tenía razón.

Voy a pasar a una perspectiva distinta.

Desde otra óptica, París era el punto de encuentro de artistas de todo el mundo, quienes consideran que sin el beneplácito de esta ciudad, el éxito es de imposible obtención a escala mundial.

Un ejemplo claro de este posicionamiento, ha sido Pablo Picasso, el artista que dominó todos los horizontes de la pintura en el siglo XX. El mundo del arte facilitaba allí una gran variedad de exposiciones. Los habitantes de la ciudad disfrutaban de ordinario de obras de pintura y escultura que solo estaban a su alcance.

He conocido a amigos que visitan París cada año solo para examinar despacio los lienzos de los “pintores impresionistas” (Monet, Manet, Degas. Renoir, Cézanne, Susley, Bondin, Legrand, Pissarro, Tolouse-Lautrec, Gauguin, Anquetin, etc.), y, además, dedican una mañana a pasear por las salas y pasillos del Louvre, con la finalidad de reforzar su memoria con lo ya visto por ellos tantas veces. Por otra parte, en lo que aquí nos ocupa, desde hace muchos años, el Salón de Otoño de París goza de gran prestigio y popularidad. Los expositores saben que su éxito en este encuentro supondrá el alcance de niveles internacionales. Un día de un año no muy lejano, el escultor José Díaz Fuentes, mi amigo desde la infancia, me comunicó que tenía el propósito de traer a Sarria una parte de la exposición del Salón de Otoño de París de aquella temporada.

Supuse que se trataba de una broma.

No era así.

Pepe me habló de la UNESCO, de la Xunta de Galicia y del Ayuntamiento de Sarria como posibles apoyos a su idea, con tal entusiasmo que llegué a la conclusión de que sus intenciones se plasmarían en la realidad en un pueblo como el nuestro, aunque ubicado en el Camino de Santiago, poco conocido en Europa, salvo por los peregrinos.

Pepe Díaz Fuentes movió Roma con Santiago y consiguió exhibir las obras del Salón de Otoño en la Casa de la Cultura de Sarria, y como París “bien vale una misa”, según dijo Enrique II al convertirse al catolicismo como “condicio sine qua non” para obtener la corona de Francia, las obras del Salón se expusieron después en el precioso claustro del Convento de la Magdalena.

He visitado, desde el principio, todas las exposiciones de las obras del Salón de Otoño de París exhibidas en Sarria.

A veces, me imagino que las contemplo en la Santa Capilla de París, que, por arte de magia, se ha trasladado a Sarria.

Muchas gracias, Pepiño, y como, ya próximo el amanecer, decimos en las fiestas y bailes de nuestro pueblo, “que no decaiga”.

ROMÁN GARCÍA VARELA

PDF - 11.2 ko
Préface de ROMÁN GARCÍA VARELA à télécharger.

Haut de Page


Suivre la vie du site RSS 2.0 | Plan du site | Espace privé | SPIP | squelette